Rør i rør system

Rør i rør : Enkelt, trygt, pent og påbudt ved skjulte rørføringer.

Vi anbefaler Roth eller Sanipex som er de 2 mest brukte systemene av rørlegger i Norge. Disse systemene bør alle rørleggere kjenne til.

Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven stiller krav til utskiftbarhet og lekkasjesikkerhet for sanitæranlegg. Et rør-i-rør system er en nyttig løsning for å tilfredsstille disse kravene. Hvordan fungerer et slikt system og hva må du selv følge med på?

Slik fungerer det

En rørføring i rør-i-rør system består av et indre- og et ytre rør, samt et fordelerskap. Vannet renner i det indre røret og det ytre røret omslutter så dette. Dersom det indre røret springer lekk, vil det ytre røret fange opp lekkasjevannet og man unngår vannskader.

Ved eventuelle lekkasjer på et rør-i-rør system skal lekkasjevann ledes ut av skap og avledes til sluk. Det er også en fordel om det ligger en føler fra en automatisk vannstoppventil i området, som stenger vanntilførselen. Det indre røret skal også være mulig å skifte ut uten at vegger eller ytre rør må brytes opp.

Hva må du gjøre selv?

Alle rørføringer ender i et fordelerskap på veggen. Her ligger rørene til alle boligens tappesteder samlet. Det er dette du må holde øye med. Inspiser skapet med jevne mellomrom, vannsøl her vitner om lekkasjer inne i veggen. Oppdager du vann skal du straks stenge ventilene i skapet og kontakte rørlegger så snart som mulig.

Hva er alternativet til rør i rør ?

På rom med sluk er det mulighet for å legge åpene kobber rør på vegg i evt. forkrommet farge. slik at alle lekkasjer eller skader på rør vil være lett synlige, utskiftbart og uten mulighet til å gjøre stor skade.

Kobber rør finner du her  ( Vi har både i fargen krom og vanlig kobber )
Deler for åpen kobber montering finner du her ( så fremt du velger Krom )