Kraner som drypper er dyrt !

Servant, dusj eller kjøkkenarmatur som drypper koster deg store summer.

De aller fleste vannskader skyldes brudd eller lekkasje på vannrør og sanitærarmatur. Som sanitærarmatur regnes ventiler og kraner som brukes til å åpne, stenge eller regulere vannstrømmen i et vannrør.

– De fleste vannskader knyttet til rørinstallasjoner skyldes dårlig eller manglende prosjektering, slurvete utførelse eller dårlig vedlikehold. De typene vannskader det er vanskeligst å forutse, er slike som korrosjonsangrep på grunn av endret vannkvalitet, materialfeil og menneskelige feilgrep

 

Varer ikke evig
Vi har lett for å tenke på kranene som faste deler som ikke trenger særlig vedlikehold. Men heller ikke armatur varer evig og vil kreve et visst vedlikehold.

I følge Sintef Byggforsk er funksjonstiden til tappearmatur, det vil si kranen, avhengig av bruksfrekvens og varmtvannstemperatur.

– Armatur med varmtvannstemperatur over 80 °C vil normalt kreve vedlikehold etter ca. fem år. Generelt gjelder det at armatur med pakningstetning trenger mer vedlikehold enn armatur med keramiske skiver.

Får du tak i deler? ( Tvvs.no fører kun produkter som har reservedeler )
Når du velger kraner til boligen, kan det være verdt å tenke på fremtidig vedlikehold. Kan du få tak i reservedeler om det oppstår små feil på den, eller må du skifte ut hele kranen?

Mens produkter fra ukjente leverandører kan være billige i innkjøp, kan de bli dyre på sikt om de ikke kan repareres om noe går galt. Andre produsenter vektlegger kundeservice som en del av produktet.

Et eksempel på dette er FM Mattsson. Det svenske selskapet er en av Nord-Europas største armaturprodusenter, og de har satt sin ære i å sikre at kunder har mulighet til å skaffe reserverdeler i opptil ti år etter at et produkt har forsvunnet fra sortimentet.

Kraner som drypper
Har du en kran som står og drypper, er det ikke bare irriterende – den koster deg også penger.

– Årsaken til dryppende armatur er normalt slitte pakninger (gjelder ikke armatur med keramiske skiver som lukkemekanisme). Å skifte pakning er en enkel reparasjon som man kan utføre selv. Når man skifter pakning, bør man samtidig huske å bruke armaturfett på bevegelige deler. Evt. bestiller du rørlegger til Trondheim vvs

Bankende lyder
Opplever du at det er slag eller bankelyder fra rørene, er du neppe hjemsøkt av poltergeist. Derimot kan lydene skyldes trykkstøt som er forårsaket av tappearmatur som lukkes raskt. Det er mulig å bli kvitt problemet, og det bør du prøve på.

– På sikt kan gjentatte trykkstøt av en viss størrelse gi nedsatt levetid for rør og rørdeler. I gamle anlegg som allerede har svakheter, kan trykkstøt bli den utløsende faktoren som forårsaker rørbrudd

– Der dette stadig gjentar seg, anbefaler vi å bytte til trykkstøtdempende armatur, da trykkstøt over lengre tid kan medføre lekkasjer fra koblinger og loddeskjøter

Ikke glem renholdet
Renhold og rensing er en naturlig del av vedlikeholdsplaner, så også i vedlikeholdet av kraner. Det handler ikke bare om å polere kranen for at den skal være pen å se på, også de innvendige delen må til pers.

Luftblanderen og rensesilene i termostatarmatur er viktige detalj her. Disse bør holdes rene. Du vet det er på tide å rense dem når du merker at vannmengden fra armaturen begynner å avta.

Steng hovedstoppekrana
Glem heller ikke den største kranen av dem alle, hovedstoppekranen. Vi anbefaler at du kontrollerer stengeventilen ved å stenge og åpne den minst én gang i året. Samtidig bør du undersøke at skjøten mellom ventil og rør er tett.

– Etter mange år i samme stilling kan ventilen være tung å regulere, eller i verste fall kan den ha satt seg fast på grunn av avsinkning. Påføring av kraft kan da medføre at ventilens spindel knekker. Tilslutningsgjengene til stengeventilen kan også utsettes for spenningskorrosjon. Spesielt utsatt er ventiler som står i fuktige vaskerom hvor det lett kan kondensere ammoniakkholdige gasser fra vaskemidler,

Se våre kraner her