Advarsel varmtvannstanker

Dette gjelder ingen varmtvannstanker fra OSO etter årstallet 2012.

 

Risiko for branntilløp i elektrisk tilkobling på OSO varmtannstanker.

For å redusere potensiell risiko for våre kunder, gjengtar OSO sin tidligere advarsel for berederen av typene som beskrevet under.
Merk også årstallet det gjelder. ( tanker fra 2009-2011 )

Super S 120 - 2KW fra 01.04.2010 til 31.01.2011

Super S 200 - 2KW fra 01.04.2010 til 31.01.2011

Super SE 200 - 2KW fra 01.04.2010 til 31.01.2011

Super SX 150 - 2+2KWfra 01.04.2010 til 31.01.2011

Super S 300 - 3KW fra 01.06.2009 til 31.13.2010

Super SX 200 - 3+3KW fra 01.06.2009 til 31.12.2010

Super SX 300 - 3+3KW fra 01.06.2009 til 31.12.2010

Super SC 150 - 3KW fra 01.06.2009 til 31.12.2010

Super SC 200 - 3KW fra 01.06.2009 til 31.12.2010

Super SC 300 - 3KW fa 01.06.2009 til 31.12.2010

For å kontrollere om dette angår deres produkt, se merkelapp på topp av varmtvannsberederen, under avtagbart, gått lokk.

Dersom svaret er ja, vennlist send :
Produkt nr. produksjons nr, ( dato, navn, adresse og telefon nr )
På Epost til oso ( Ledning@oso.no )

Ny elektrisk tilkobling sendes straks de har mottatt deres henvendelse.  Utskiftingen av den aktuelle komponenten er svært enkel, og utføres lovlig av huseier. Detaljert montasjeanvisning medfølger med tilsendt del fra OSO.

Løsningen er NEMKO sertifisert. Tiltaket er iverksatt av OSO på frivellig basis.

De beklager de ubeleiligheter dette medfører for dem som kunde.

OSO sitt telefon nr er 32 25 65 20