forebygge vannskader

Slik forebygger du vannskader innendørs og utendørs

 
Med jevne mellomrom bør du gå over alle husets vannførende installasjoner. Det vil si kraner, avløp, armaturer og synlige rør. Godt remhold er også avgjørende for lang levetid på badet.

 

Inne:

 • Godt renhold bevarer installasjonene dine og begrenser skaderisiko.
 • Alle sluk må renses jevnlig. Hår og såperester hindrer vannet i å renne fritt og fører til mange vannskader.  Vannlåser bør renses jevnlig.
 • Vaskemaskiner og oppvaskemaskin skal ikke gå når ingen er hjemme. Steng vanntilførselen når maskinene ikke er i bruk.
 • Utstyr som krever tilkobling av vann, for eksempel kaffemaskiner eller side-by-side kjøleskap, skal ha automatisk vannstoppventil montert.
 • Hold skapene under kjøkkenvasken ryddige.  Her ligger det flere rør som ikke tåler å bli dultet bort i til stadighet. (Dette gjelder spesielt vaskebøtter, brannslanger og lignende)
 • Avløpsrørene under vasken er laget av plast og vil derfor utvide og trekke seg sammen ved vekselvis bruk av kaldt og varmt vann. Undersøk med jevne mellomrom om det er nødvendig å etterstramme mutterne påskjøtene. 
 • Rens silen i armaturtuten når du merker at trykket blir dårlig.
 • Dersom det er installert rør-i rør-system i boligen din, skal du også ha et fordelerskap hvor rørene til alle boligens tappesteder er samlet. Inspiser skapet med jevne mellomrom - eventuelle usynlige lekkasjer vil føre vannet hit. Dersom du oppdager vann i skapet – kontakt rørlegger som kan lokalisere skaden.
 • Vannslanger til maskiner bør byttes ut hvert 10. år. Det beste er å benytte en dobbel sikkerhetsslange med avstengning.

Ute:

 • Når vinteren nærmer seg – ta gjerne av hagekrana (Gardena-overgang el. l.) fra utvendig vannkran så ikke vannrester blir liggende og kan fryse.
 • Rens takrenner for løv og kvister.
 • Inspiser eventuelle utvendige kummer.