Hvordan ta vare på dusjen?

Hvordan kan jeg best ta vare på dusjen?

Du kan enkelt forlenge dusjens levetid ved å rengjøre den ofte med et vanlig rengjøringsmiddel og en myk klut eller svamp. Både glasset og øvrige flater er helt jevne, noe som gjør dem enkle å holde rene. Bruk den medfølgende gummiskrapen etter hver dusj, så unngår du unødvendige kalkavleiringer.

 

Dusjkaret er produsert i emaljert stål. Bruk et vanlig rengjøringsmiddel som ikke inneholder syre. Til såperester og vanlig smuss kan du bruke en myk børste eller svamp. Hvis det er dannet kalkavleiringer, kan du vanligvis bruke sitronsyre. Unngå å bruke rengjøringsmiddel med slipeeffekt, ammoniakk eller andre sterke løsemidler.