Pris for en dråpe vann pr. sek

Hva koster det?
I følge Trondheim kommune, kan vannlekkasjer koste deg fra en hundrelapp til flere tusen kroner i året dersom vannforbruket ditt er tilknyttet en vannmåler.

•En krane som drypper med én dråpe i sekundet, koster rundt 150 kroner i året.

•Lekker kranen med en tynn stråle, må du regne med at det koster deg nærmere 800 kroner året.

•Og har det oppstått en lekkasje med et lite hull i ledningen som får lekke uoppdaget, kan det koste deg over 3000 kroner i året i ekstra vannutgifter - for ikke å snakke om de ekstra kostnadene ved eventuelle skader på grunn av lekkasjen.

•Den dyreste synderen er likevel toalettet. Hvis vannoverflaten er urolig eller det suser i toalettet hele tiden, bør du snarest tilkalle rørlegger. En lekkasje i WC kan koste deg 6-7000 kroner i året.

Og hvis du har en varmtvannskran som drypper, vil det i tillegg koste deg ekstra i økte strømutgifter.

Hva kan du gjøre?
•Se over alle tilgjengelige kraner, ledninger og toaletter.

•Sjekk vannmåleren. Beveger visere seg når alle kraner og vannbrukende maskiner er av? Da har du en lekkasje et sted.

•Les av vannmåleren en gang i måneden for å kunne fange opp plutselige endringer i vannforbruket og for å oppdage lekkasjer så tidlig som mulig.

•Utbedre lekkasjer med én gang. Skift pakning eller tilkall rørlegger.

•Installere vannlekkasjedetektor. Den vil oppdage små lekkasjer helt ned i et drypp per sekund.