Tilbakeslag av kloakk

Unngå at kloakkvann fyller kjelleren

Slik sikrer du deg

Huseiere som er utsatt for tilbakeslag av avløpsvann på grunn av fulle rør står nemlig ikke helt maktesløse.

– Løsningen er å montere en tilbakeslagsventil. Ventilen vil blokkere for oversvømmelse fra det kommunale nettet. Dermed forhindrer man også skader dette vannet kan føre til i boligen.

– På grunn av de store nedbørsmengdene vil det i høst bli langt flere tilbakeslagskader enn tidligere år.

I tillegg til tilbakeslagsventil kan man oppgradere det utvendige anlegget ved å separere kloakkrør og overvannsrør.

– Hvis man legger et ekstra overvannsrør ut fra takoppsamlingen, kan vannet ledes bort fra kloakken. Dermed blir belastningen på det kommunale avløpsnettet mindre.

Glemmer og oppgradere ledningsnettet.

Tette rør er spesielt vanlig i fortettede eller utbygde boligstrøk, fordi avløpsnettet ikke er beregnet for dagens bygningsmasse - og ikke minst vannforbruk. I enkelte boligområder er antall brukere blitt doblet de siste tiårene, men ledningsnettet er ikke blitt oppgradert.

Systemet virker slik at avløpsvannet renner fra boliger ut i gaten, der det ligger et hovedrør, eller samlerør. Det er disse hovedrørene som i mange tilfeller er underdimensjonert.

– En del kommunale samlerør er ikke dimensjonert for så store vannmengder. Resultatet blir at avløpsvann og kloakkvann slår tilbake i kjellere og sluk. Det er rett og slett ikke plass i rørene til alt vannet-

Ifølge teknisk etat i Bærum kommune er det rett og slett for dyrt å oppgradere ledningsnettet.

–Overvannsførende ledninger dimensjoneres slik at de skal klare alle normale regn. Å dimensjonere ledningene for eksepsjonelt store regn er i praksis for kostbart. Ved kraftige regnskyll eller ekstrem snøsmelting kan ledningssystemet derfor bli midlertidig overbelastet. I uheldige situasjoner kan dette føre til at vann trenger inn i kjelleren gjennom sluk i gulvet, via andre avløpsinstallasjoner eller gjennom veggen via dreneringsrøret,

Forsikringssak

Får du tilbakeslag, er dette en forsikringssak som skal dekkes av boligforsikringen. Slike skader kan bli svært kostbare å utbedre, og det kan ta lang tid å få tørket kjelleren. I tillegg kommer opprydningsarbeidet, som kan være en skikkelig møkkajobb.

Ifølge beregninger fra If Skadeforsikring førte slike vannskader til utbetalinger på rundt én milliard kroner i fjor. Utbetalingene har økt de siste årene, og i år kommer de trolig til å bli høyere enn noen gang på grunn av all nedbøren i Sør-Norge. Totalt betalte forsikringsnæringen ut 4,3 milliarder kroner i erstatning for ulike typer vannskader.

 

Bestill en tilbakeslagsventil her